Democracy Sprint

Vill du få bättre koll på hur det demokratiska systemet fungerar, möta politiker och få bättre koll inför valet i höst? Då ska du anmäla dig till Democracy Sprint!

Var med på Democracy Sprint

The Good Talents Democracy Sprint är ett projekt som du kan delta i. Du får vara med på workshops, träffa politiker och göra olika övningar. Genom detta kommer du att få massa nya kunskaper och insikter kring hur politiken och det demokratiska systemet fungerar - och få bättre koll inför valet 2022!

Democracy Sprint kommer att ge dig massa nya kunskaper.

  • Genom workshops med The Good Talents metoder du att öka din kunskap om hur det politiska systemet fungerar. Du kommer bättre förstå vad politik är och hur det alla delar i det politiska systemet hänger ihop.
  • Du kommer få bättre koll på  hur du ska göra för att för att delta i demokratin, göra din röst hörd och på vilka sätt du kan påverka samhället.
  • Genom möten med politiker kommer du att få bättre koll på hur politiker tänker och jobbar, och kanske knyter du nya viktiga kontakter för framtiden.
  • Genom klassiska TGT-övningar kommer du att bli motiverad och mer intresserad av politiken i Sverige, och vi hoppas att du ska känna nyfikenhet kring hur du själv kan påverka samhället.

Democracy Sprint kommer att vara den 9, 11 och 12 maj kl 17-19,  i The Good Talents lokaler i Fittja.

 

Anmäl dig här

Här anmäler du dig till Democracy Sprint