Bli partner

Vill ditt företag skapa samhällsförändring, på riktigt? Som partner till oss bidrar ni inte bara till social hållbarhet, utan blir också en möjliggörare för hundratals unga. Tillsammans arrangerar vi program, workshops eller utbildningar, både för unga talanger och för era medarbetare.

Hur kan vi samarbeta?

Vi är öppna för nya samarbeten med spännande företag och organisationer! Vi har tre samarbetsformer, som vi gärna skräddarsyr utifrån era behov.

Crash Courses

Våra Crash Courses är innovativa utbildningar, där era medarbetare får utmana sig själva tillsammans med unga från vårt talangnätverk. Vi erbjuder crash courses inom ledarskap, coachning och storytelling.

Få insikt i en unik målgrupp av unga, skarpa talanger med kompetenser inom ledarskap, samarbete, kreativitet och idéutveckling. Öka stoltheten inom er organisation genom att ge era medarbetare möjlighet att engagera sig för ett bättre samhälle.

Innovation Hub

I Innovation Hub går era medarbetare igenom en tredagarsprocess i idé- och affärsutveckling, tillsammans med unga ur vårt talangnätverk.

Hubben består av en idéutvecklingsdag, en coachningsdag och en inspirationsdag. The Good Talents leder er genom processen, faciliterar mötet med talangerna i vårt nätverk och utmanar era medarbetare att gå utanför sin comfort zone.

Stärk er position som en nytänkande aktör kopplat till hållbar utveckling och positiv samhällsförändring och var med när maktbalansen skiftas – håller ert företags idéer måttet när unga talanger ska investera?

Future Talents

Tillsammans anordnar vi Future Talents – ett innovationsprogram för unga talanger. Deltagarna lär sig om team building, kreativitet, socialt entreprenörskap och ledarskap, samtidigt som de utvecklar en egen idé som löser hållbarhetscase från ert företag. Era medarbetare deltar som rådgivare och inspiratörer!

Vi på The Good Talents är experter på innovativa processer och att facilitera möten mellan grupper som annars inte möts. Våra metoder inom upplevelsebaserat lärande, oväntade möten och kreativ processledning skapar unika tillfällen för unga att utmana sig själva och utforska sina styrkor.

Öka ert medarbetarengagemang och skapa möjligheter för unga som annars inte hade fått chansen, samtidigt som ni får visa upp ert företag och er branch för framtidens talanger och ledare.

Värden vi erbjuder

MÖTEN OCH INSIKTER

Få tillgång till en målgrupp av unga, skarpa talanger med kompetenser inom ledarskap, samarbete, kreativitet och idéutveckling.

ENGAGERADE MEDARBETARE

Öka stoltheten inom er organisation genom att ge era medarbetare möjlighet att engagera sig för ett bättre samhälle.

STÄRKT VARUMÄRKE

Positionera er som en nytänkande aktör kopplat till hållbar utveckling och positiv samhällsförändring.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Skapa möjligheter för unga som annars inte hade fått chansen, och bidra till att bygga ett bättre samhälle.

EMPLOYER BRANDING

Attrahera och bibehåll topptalanger - ert företag uppfattas som mer positivt och engagerande av potentiella, nuvarande och tidigare anställda.

HÅLLBARA LÖSNINGAR

Få innovativa lösningar på era hållbarhetsutmaningar, skapade av kreativa unga talanger med unika insikter och perspektiv.

”Det här är ett jättebra sätt för mig att komma ut och få ny energi och höra vad som är på gång. Det här är framtidens entreprenörer, det är deras idéer jag kommer investera i i framtiden.”

Gerda Larsson, CEO på Curitas Ventures

”Jag har lärt mig jättemycket, framförallt kring vilket driv och positiv energi ungdomarna har. Och vilket driv för förändring och vilja att påverka!”

Marcus Ekehov, partner på Deloitte

”The Good Talents har ett väl utvecklat program och struktur för att utveckla och ta till vara på ungas potential. De är experterna, vi är möjliggörarna.”

Charlotte Ekfeldt, affärsutvecklingschef på Botkyrkabyggen

”Det jag fascinerades mest över var ungdomarnas kloka idéer och tankar, det ger mig hopp om att det bara kan bli bättre!”

Selma Daebes, relationsförvaltare på Stena Fastigheter

Våra samarbetspartners

Kontakta oss om du vill veta mer

Vi är öppna för nya samarbeten med spännande företag och organisationer! Kontakta oss gärna så pratar vi vidare.

Najat Abbas

Verksamhetschef