Integritetspolicy

Din personliga integritet på nätet är viktig för oss. Vi värnar om dina personuppgifter och vårt mål är att du ska känna dig trygg i hur vi använder dina uppgifter. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

The Good Talents, organisationsnummer 802467-8545, Krögarvägen 4, 145 52 Norsborg, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i våra egna IT-system, enligt europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) riktlinjer. Dina personupgifter kan överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör anmälningar på vår webbplats eller deltar i våra aktiviteter och program. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta namn, adress, kontaktinformation och födelsedatum. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att bearbeta anmälningar till våra aktiviteter och program.
  • För att planera, samordna och bedriva vår verksamhet.
  • För att informera dig om vår verksamhet, i form av utskick via mail eller sms.
  • För att skicka enkätutskick för att mäta effekten av vår verksamhet och din upplevelse av våra program.
  • För att utvärdera effekten av vår verksamhet över längre tid.
  • För att kartlägga vår målgrupps demografi.
  • För att utföra arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida.
  • För korrespondens om frågor och övrig information.
  • För att ansöka om, redovisa och analysera medel från bidragsgivare och andra samverkanspartners.
  • För att analysera och utveckla vår hemsida.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att kontakta oss. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Viss information kan komma att delas med och sparas hos tredje part, exempelvis samverkanspartners som exempelvis erhåller praktikplatser eller andra aktiviteter via The Good Talents.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder cookies för funktionalitet. Om du blockerar cookies kan du fortfarande titta på sidor, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill besöka webbplatsen utan att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Tredjepartscookies

Vi kan komma att använda Google Analytics och Ads som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.
Vår social media-koppling med Instagram sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Personuppgiftsansvarig

The Good Talents
Organisationsnummer: 802467-8545
Krögarvägen 4
145 52 Norsborg
Sverige

Telefon verksamhetschef: 076 027 89 59
E-post: hej@thegoodtalents.com
Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2021-10-26.