Press

Ibland vill media prata om oss och vårt arbete, då länkar vi till inslagen och artiklarna här. Vi deltar gärna i inslag och panelsamtal, så om du är journalist eller arrangör är du välkommen att kontakta vår kommunikationsansvarig. Vi visar gärna upp vår verksamhet!

The good talents i media

Artikel i Chef

"Vi försöker blanda branscher. Vi har exempelvis haft företrädare från skönhetsbranschen, investering, ekonomi, och pr. Ofta är det företag som omsätter mer än 100 miljoner kronor.”

Inslag på P4 Södertälje

"På måndagen arrangerar den ideella föreningen Good talents ett rundabord-samtal för ungdomar med Botkyrka kommuns politiker"

Artikel i Fastighetstidningen

"Den ideella föreningen The Good Talents och fastighetsbolaget Revelop ska hålla i ett påsklovsprogram för tolv ungdomar i Fittja, som kommer att få arbeta med lokal hållbarhet."

Artikel i Mitt i Botkyrka

"I SVT:s Draknästet försöker entreprenörer sälja in sina affärsidéer inför en jury med kräsna investerare. I Alby vänder vi på steken. Här är det etablerade företag som tävlar om ungdomarnas miljoner."

Inslag på P4 Stockholm

"Ungdomar från Botkyrka arrangerade festival för att öka tryggheten. Om ungdomar spenderar mer tid på sådana här evenemang i stället för att begå brott hjälper det tryggheten i samhället"

Artikel i Mitt i Botkyrka

"Botkyrka klassas ju som utsatt område och det är förorten. Då är det bra med aktiviteter här för att visa på den mer ljusa sidan av Botkyrka"

Artikel i Aftonbladet

"Det är ungdomar som är drivna, engagerade och ambitiösa, men som gång på gång möts av fördomar och hinder som gör att de börjar ifrågasätta sin tillhörighet i det offentliga samtalet."

Artikel i Mitt i

"Najat Abbas blir ny verksamhetschef för The good talents, en ideell förening som arbetar med ledarskap och socialt entreprenörskap för unga i Botkyrka mellan 15–25 år."

Inslag på SVT om Business Talents

"De vill bredda synen på vem som kan bli entreprenör. Av 65 sökande har tolv deltagare valts ut till Business talents – ett fyra månader långt entreprenörsprogram för unga vuxna."

Artikel i Breakit

"De fixade egen Shift-kväll i Fittja – unga fick hjälp med sin startup-idé. Målet är att fler entreprenörer i förorten ska få kapital – med ett knappt dygn kvar har nästan 200 bidrag strömmat in."

Inslag på P4 Södertälje

"Idag startar Botkyrkas idétävling där unga botkyrkabor tävlar om vem som har den bästa idén för att förändra sitt närområde. Deltagarna får en chans att synas och deras röster blir hörda."

Artikel i Maia

"Målet är att genom programmen ge vilja, hopp och kunskap som de kan ta till vara på, så att de tar makt och ägarskap över sina liv, sina idéer och har tillgång till positiva förebilder i sina lokalsamhällen."

Läs vår Social impact Report

Varje år släpper vi en effektrapport, som visar hur vi arbetar och vilken påverkan vår verksamhet har på vår målgrupp. Trevlig läsning!

Social impact Report 2020

The Good Talents lyfter och stärker unga talanger vars kapacitet och resurser ännu inte har synliggjorts. Vi utvecklar och driver program i ledarskap och socialt entreprenörskap i områden där det finns en enorm outnyttjad potential.

Ungdomarna i vår verksamhet utvecklar kompetenser inom samarbete, kreativitet, projektplanering, idéutveckling och problemlösning. De utvecklar också egna idéer som löser lokala samhällsutmaningar. Genom vår verksamhet får de verktyg att ta makt över sina liv och bli förebilder i lokalsamhället.

Vår verksamhet genomsyras av mötet mellan unga talanger och vuxna möjliggörare – vi bygger broar mellan ungdomar och näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Vi vill bredda bilden av vem som ses som en talang och var vi letar när nya talanger rekryteras, för att på sikt bidra till en ökad mångfald i svenska organisationer och företag.

Vill du läsa mer om vår Social Impact Report 2022?
Maila till annelie@thegoodtalents.com

Har du några frågor?

Om du undrar något om vår verksamhet, vill skriva en artikel, göra ett inslag, intervjua oss eller söker deltagare till panelsamtal - tveka inte att höra av dig!

Kontakta oss