Press

Ibland vill media prata om oss och vårt arbete, då länkar vi till inslagen och artiklarna här. Vi deltar gärna i inslag och panelsamtal, så om du är journalist eller arrangör är du välkommen att kontakta vår kommunikationsansvarig. Vi visar gärna upp vår verksamhet!

The good talents i media

Läs vår Social impact Report

Varje år släpper vi en effektrapport, som visar hur vi arbetar och vilken påverkan vår verksamhet har på vår målgrupp. Trevlig läsning!

Social impact Report 2020

The Good Talents lyfter och stärker unga talanger vars kapacitet och resurser ännu inte har synliggjorts. Vi utvecklar och driver program i ledarskap och socialt entreprenörskap i områden där det finns en enorm outnyttjad potential.

Ungdomarna i vår verksamhet utvecklar kompetenser inom samarbete, kreativitet, projektplanering, idéutveckling och problemlösning. De utvecklar också egna idéer som löser lokala samhällsutmaningar. Genom vår verksamhet får de verktyg att ta makt över sina liv och bli förebilder i lokalsamhället.

Vår verksamhet genomsyras av mötet mellan unga talanger och vuxna möjliggörare – vi bygger broar mellan ungdomar och näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Vi vill bredda bilden av vem som ses som en talang och var vi letar när nya talanger rekryteras, för att på sikt bidra till en ökad mångfald i svenska organisationer och företag.

Läs mer om verksamheten 2020 i vår Social Impact Report.

Har du några frågor?

Om du undrar något om vår verksamhet, vill skriva en artikel, göra ett inslag, intervjua oss eller söker deltagare till panelsamtal - tveka inte att höra av dig!

Kontakta oss