Vår verksamhet

Vi håller innovativa program för unga inom socialt entreprenörskap, och vi driver ett talangnätverk där hundratals unga talanger deltar i utbildningar, workshops och event. Vi gör också kreativa samarbeten och projekt med företag och organisationer.

Vad vi gör

Program för unga

Vi driver innovativa utbildningsprogram inom socialt entreprenörskap för unga. I dagsläget har vi tre olika program. I Botkyrka Talents Botkyrka får deltagarna utveckla en egen idé som löser en utmaning i lokalsamhället – och samtidigt lära sig om kreativitet, team building, projektplanering, socialt entreprenörskap och ledarskap. I Business Talents utvecklar deltagarna en egen affärsidé, lär sig om företagande och entreprenörskap, och praktiserar på ett företag. I Summer Talents och våra andra feriepraktiksprogram utformar deltagarna sitt eget sommarjobb genom att utveckla en egen samhällsförbättrande idé.

Talangnätverk

Vi driver också ett talangnätverk för alla unga som deltagit i något av våra program. Nätverket är ett community för hundratals drivna unga talanger, där vi peppar varandra, inspireras av varandra och lär oss nya saker tillsammans.

Inom nätverket erbjuder vi utbildningar inom ledarskap, coachning, storytelling och ambassadörsskap. Vi håller också träffar, där de unga talangerna lära känna varandra och knyter kontakter till makthavare i näringslivet. Vi arrangerar också olika workshops, bland annat för att stötta unga att söka utbildning och inför inträdet på arbetsmarknaden.

Kreativa företagssamarbeten

Vi gör kreativa samarbeten med spännande företag. Våra partners bidrar inte bara till social hållbarhet och blir möjliggörare för hundratals unga, utan får också innovativa lösningar på sina aktuella hållbarhetsutmaningar. Tillsammans arrangerar vi program, workshops eller utbildningar, både för unga talanger och för företagens medarbetare.

Nytänkande samverkansprojekt

Vi samarbetar med andra organisationer inom civil- och lokalsamhället som också arbetar för samhällsförändring och hållbarhet. Tillsammans utformar vi nya spännande projekt och samverkar kring våra individuella insatser för att skapa bästa möjliga förutsättningar för unga att nå sin fulla potential.

Aktuella projekt

Vi gör ofta spännande projekt utöver vår ordinarie verksamhet, gärna tillsammans med företag eller andra organisationer inom civil- och lokalsamhället som också vill bidra till samhällsförändring och hållbarhet. Här kan du läsa om några av projekten vi har på gång just nu.

STHLM Ung

Vi är en del av STHLM Ung, ett projekt som ska få ungdomar från Botkyrka och Stockholms innerstad att mötas. Syftet är att stärka ungas egenmakt, ta vara på deras engagemang i frågor som rör demokrati, och möjliggöra nätverk med mångfald. Genom en rad olika workshops inom ramen för temat demokrati ges ungdomarna verktyg och kunskap om hur de aktivt kan påverka både sina egna liv och samhället i stort. Projektet anordnas av Nya Kompisbyrån, i samarbete med Botkyrka kommun, Kristna Fredsrörelsen, Demokratibygget och oss på The Good Talents.

Sudda ut segregationens gränser

Vi är delaktiga i ett projekt med Reach for Change, som tillsammans med Inkludera vill föra samman representanter från olika samhällssektorer och hitta lösningar på de behov unga i risk för utanförskap har, gällande arbetsmarknadsinsatser. Projektet ska också identifiera vad offentlig respektive ideell sektor upplever för hinder och möjligheter för samverkan mellan sina olika insatser. Med människocentrerad design som metod ska projektet utveckla lösningar på problem genom att involvera alla aktörer i processens alla steg.

ReTalents

ReTalents är en pilotsatsning som vi gör tillsammans med fastighetsbolaget Revelop. Tillsammans utvecklar och håller vi ett feriepraktiksprogram för unga i Botkyrka, där deltagarna utvecklar kreativa lösningar på Revelops hållbarhetsutmaningar. Projektet ger unga från Botkyrka en meningsfull sysselsättning på skollovet där de får utforska sin potential genom The Good Talents metoder. De får också får användbara verktyg och referenser, och utvecklar sitt kontaktnät till makthavare i näringslivet.

Democracy Sprint 2021

Democracy Sprint 2021 är ett projekt som genomförs av oss på The Good Talents, och finansieras av MUCF. Projektet syftar till att öka ungas kunskap om det politiska systemet och öka nyfikenheten kring att delta i demokratin. Genom workshops med våra metoder ökar deltagarna sin kunskap om hur det politiska systemet fungerar. Genom möten med politiker får de koll på hur politiker tänker och arbetar. Genom olika övningar med upplevelsebaserat lärande som metod hoppas vi kunna motivera att engagera sig i demokratin och stärka känslan av att kunna påverka samhället.

Vill du bidra till vad vi gör?

Om du vill bidra till vår verksamhet eller göra ett nytt spännande projekt tillsammans med oss, tveka inte att höra av dig!

Läs mer om att samarbeta med oss