Vår verksamhet

Vi håller innovativa program för unga inom socialt entreprenörskap, och vi driver ett talangnätverk där hundratals unga talanger deltar i utbildningar, workshops och event. Vi gör också kreativa samarbeten och projekt med företag och organisationer.

Vad vi gör

Program för unga

Vi driver innovativa utbildningsprogram inom socialt entreprenörskap för unga. I dagsläget har vi fyra olika program. I Botkyrka Talents får deltagarna utveckla en egen idé som löser en utmaning i lokalsamhället – och samtidigt lära sig om kreativitet, team building, projektplanering, socialt entreprenörskap och ledarskap. I Business Talents utvecklar deltagarna en egen affärsidé, lär sig om företagande och entreprenörskap, och praktiserar på ett företag. I Summer Talents utformar deltagarna sitt eget sommarjobb genom att utveckla en egen samhällsförbättrande idé på sommarlovet. I våra lovprogram Autumn Talents och Spring Talents arbetar ungdomarna med att utveckla egna innovativa lösningar på hållbarhetscase tillsammans med våra partnerföretag.

Talangnätverk

Vi driver också ett talangnätverk för alla unga som deltagit i något av våra program. Nätverket är ett community för hundratals drivna unga talanger, där vi peppar varandra, inspireras av varandra och lär oss nya saker tillsammans.

Inom nätverket erbjuder vi utbildningar inom ledarskap, coachning, storytelling och ambassadörsskap. Vi håller också nätverksträffar där de unga talangerna lär känna varandra och knyter kontakter till makthavare i näringslivet. Vi arrangerar också olika workshops, bland annat för att stötta unga att söka utbildning och inför inträdet på arbetsmarknaden.

Kreativa företagssamarbeten

Vi gör kreativa samarbeten med spännande företag. Våra partners bidrar inte bara till social hållbarhet och blir möjliggörare för hundratals unga, utan får också innovativa lösningar på sina aktuella hållbarhetsutmaningar. Tillsammans arrangerar vi program, workshops eller utbildningar, både för unga talanger och för företagens medarbetare.

Nytänkande samverkansprojekt

Vi samarbetar med andra organisationer inom civil- och lokalsamhället som också arbetar för samhällsförändring och hållbarhet. Tillsammans utformar vi nya spännande projekt och samverkar kring våra individuella insatser för att skapa bästa möjliga förutsättningar för unga att nå sin fulla potential.

Vill du bidra till vad vi gör?

Om du vill bidra till vår verksamhet eller göra ett nytt spännande projekt tillsammans med oss, tveka inte att höra av dig!

Läs mer om att samarbeta med oss