Bli Partner
Future Talents

Tillsammans anordnar vi Future Talents - ett Lovprogram för unga talanger. Deltagarna lär sig om team building, kreativitet, socialt entreprenörskap och ledarskap, samtidigt som de utvecklar en egen idé som löser hållbarhetscase från ert företag. Era medarbetare deltar som rådgivare och inspiratörer!

Future Talents

Vi på The Good Talents är experter på innovativa processer och att facilitera möten mellan grupper som annars inte möts. Våra metoder inom upplevelsebaserat lärande, oväntade möten och kreativ processledning skapar unika tillfällen för unga att utmana sig själva och utforska sina styrkor, samtidigt som era medarbetare får delta som rådgivare och inspiratörer.

Programmet Future Talents pågår i en vecka under något av årets skollov. Deltagarna är unga talanger i åldrarna 15-25 år, som får feriepraktikslön under Lovprogramet.

Deltagarna i programmet får genomgå fem dagars utbildning inom team building, kreativitet, idéutveckling, ledarskap och socialt entreprenörskap. Genom utmanande övningar, innovativa workshops och idégenereringsprocesser stärker de sitt självförtroende och stöttas att gå utanför sin comfort zone.

Under veckan arbetar deltagarna med att utveckla idéer för att lösa hållbarhetscase från ert företag. Casen utformar ni själva, med stöd av oss. Här är några exempel på fokusfrågor att utgå ifrån när ni utformar era case.

 • ATT HA ARBETE – Människor i områden med socioekonomiska utmaningar har generellt lägre inkomster än genomsnittet i samhället. Hur kan vi stimulera entreprenörskap och kreativitet i dessa områden? Och hur kan vi ta vara på de viktiga och unika kompetenser som medborgarna besitter?
 • ATT KÄNNA SIG TRYGG – För att invånare ska känna sig hemma i ett område behöver de
  känna sig trygga. Hur kan vi minska segregationen mellan olika stadsdelar? Och hur kan vi skapa trygghet i lokalsamhället?
 • ATT INTE BIDRA TILL KLIMATFÖRÄNDRINGAR – Utsläppen av växthusgaser ökar. Hur kan vi ändra invånarnas beteenden och skapa en mer miljövänlig livsstil i lokalsamhället,
  kopplat till hur vi reser, återvinner, konsumerar och äter?
 • ATT VARA FRISK OCH MÅ BRA – Att sakna meningsfull sysselsättning påverkar hälsan hos människor negativt. Hur kan vi minska psykisk ohälsa bland invånarna i lokalsamhället? Kan vi stötta dem att leva hälsosammare, röra på sig och göra andra aktiva val för en
  hälsosam tillvaro?
 • ATT LOKALSAMHÄLLET ÄR ATTRAKTIVT – Människor behöver känna att ens lokalsamhälle är attraktivt för att trivas. Hur kan vi få vårt lokalsamhälle att bli mer attraktivt? Kan vi öka trivseln hos invånarna på något sätt?

Era medarbetare får en förberedande utbildningsworkshop inför sitt engagemang i programmet. Sedan deltar medarbetarna som rådgivare och inspiratörer under programmets gång, samt självklart som jury på det stora avslutningseventet där deltagarna pitchar sina idéer!